مهاجرت به استرالیا”

 

اداره مهاجرت استرالیا همه ساله با به روزرسانی لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا و طراحی یک سیستم امتیازبندی برای متقاضیان مهاجرت به استرالیا به تعداد مشخصی از افراد دارای صلاحیت ویزای اقامت استرالیا اعطا می نماید . سرعت دریافت ویزا بستگی به میزان بالا بودن امتیازات کسب شده توسط متقاضی دارد. سه روش برای دریافت اقامت دائم استرالیا بدون داشتن کارفرما وجود دارد، این سه روش ویزای ۱۸۹ استرالیا، ویزای ۱۹۰ استرالیا یا ویزای ۴۸۹ استرالیا هستند. شما در صورت واجد شرایط بودن و با استفاده از هرکدام از برنامه های ذکر شده می توانید اقامت دائم استرالیا برای خود و خانواده تان را به دست آورید.

اقامت دائم استرالیا از طریق ویزای ۱۸۹

این برنامه برای افرادی طراحی شده است که قصد دارند به عنوان نیروی کار متخصص شناخته شده و به همراه خانواده به استرالیا مهاجرت نمایند. این افراد می توانند با استفاده از مزایای ویزای اقامت ۱۸۹ استرالیا با اخذ اقامت دائم استرالیا در بدو ورود، در این کشور زندگی، کار و تحصیل کنند. یکی دیگر از مزیت های این ویزا این است که شخص نیازی به پیدا کردن یک کارفرما یا اسپانسر در استرالیا ندارد و تنها بر پایه ی مهارت تخصصی خود قادر به دریافت اقامت دائم می باشد. همچنین متقاضیان این ویزا، در صورت کسب امتیازات لازم می توانند بدون نیاز به استفاده از اسپانسر فامیلی یا ایالتی، به استرالیا مهاجرت کنند. متقاضیانی که در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا بوده و بر مبنای سیستم امتیاز بندی مهاجرت کاری به استرالیا، بتوانند حداقل ۶۰ امتیاز کسب نمایند، واجد اخذ این ویزا خواهند بود. این امکان برای دارندگان ویزای ۱۸۹ استرالیا فراهم است که در هر نقطه از استرالیا که مایل باشند، به زندگی، کار و تحصیل ادامه دهند.از دیگر ویژگیهای ویزای اقامت ۱۸۹استرالیا، امکان بهره بردن از مزایای طرح درمان ملی (مدیکر استرالیا ) است. همچنین با کسب شرایط لازم و طی کردن مدت زمان اقامت مورد نیاز، این افراد قادر به ارایه درخواست شهروندی استرالیا و دریافت پاسپورت استرالیایی خواهند بود.

 شرایط لازم برای اخذ ویزای ساب کلاس ۱۸۹ استرالیا:

شرایط زیر برای اخذ ویزای ساب کلاس ۱۸۹ استرالیا لازم است:

 1. سن زیر ۵۰ سال
 2. دارا بودن مهارت زبان انگلیسی به شرح ذیل:
  • حداقل نمره ی ۶ در چهار مهارت آزمون آیلتس. سایر آزمون های معتبر معادل آیلتس در سیستم اداره مهاجرت استرالیا نیز مورد تایید است.
  • کسب حداقل امتیازات مورد نیاز در آزمون تافل: گوش کردن ۱۲ امتیاز، خواندن ۱۳ امتیاز، نوشتن ۲۱ امتیاز و صحبت کردن ۱۸ امتیاز.
  • از اول ژانویه ۲۰۱۵، شرکت در امتحانCAE و کسب مجموع امتیاز ۱۶۹
 3. مدرک تحصیلی متقاضی می بایست جزو یکی از مشاغل مورد نیاز در لیست شغل های مورد نیاز دولت استرالیا باشد.
 4. ارایه مدارک تحصیلی شغلی به یکی از مراکز ارزیابی شغلی تعیین شده، جهت اخذ تاییدیه لازم. این مرحله بین یک هفته تا ۴ ماه بسته به سازمان موردنظر زمان نیاز دارد. توجه داشته باشید که معمولاً برای انجام ارزیابی مدارک، ارایه مدرک زبان ضروری است.
 5. کسب حداقل ۶۰ امتیاز مطابق جدول امتیاز بندی مهاجرت به استرالیا .
 6. نداشتن هیچ ویزای کنسلی یا رد شده در صورت حضور در استرالیا.

 

اقامت دائم استرالیا از طریق ویزای ۱۹۰

این برنامه برای افرادی طراحی شده است که قصد دارند به عنوان نیروی کار متخصص شناخته شده و به همراه خانواده به استرالیا مهاجرت نمایند. این افراد می توانند با استفاده از مزایای ویزای اقامت ۱۹۰ استرالیا با اخذ اقامت دائم استرالیا در بدو ورود، در این کشور زندگی، کار و تحصیل کنند. از جمله شرایط برخورداری از این نوع ویزا، استفاده از اسپانسر ایالتی است. متقاضیانی که در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا بوده و بر مبنای سیستم امتیاز بندی مهاجرت کاری به استرالیا، بتوانند حداقل ۶۰ امتیاز کسب نمایند، واجد اخذ این ویزا خواهند بود. در این نوع ویزا متقاضی می تواند با استفاده از یکی از ایالت های استرالیا به عنوان ایالت اسپانسر، ۵ امتیاز به امتیازات خود اضافه کرده و با کسب حداقل  ۵۵ امتیاز شخصی به مجموع ۶۰ امتیاز برسد. از جمله شرایط استفاده از ویزای ۱۹۰ استرالیا، اقامت در ایالت اسپانسر کننده برای مدت مشخصی (معمولا حداقل ۲ سال) جهت کار و زندگی است.

شرایط لازم برای ویزای ۱۹۰ استرالیا:

شرایط زیر برای اخذ ویزای ساب کلاس ۱۹۰ استرالیا لازم است:

 1. سن زیر ۴۵ سال در زمان ارسال دعوتنامه.
 2. دارا بودن مهارت زبان انگلیسی به شرح ذیل:
  • حداقل نمره ی ۶ در چهار مهارت آزمون آیلتس. سایر آزمون های معتبر معادل آیلتس در سیستم اداره مهاجرت استرالیا نیز مورد تایید است.
  • کسب حداقل امتیازات مورد نیاز در آزمون تافل: گوش کردن ۱۲ امتیاز، خواندن ۱۳ امتیاز، نوشتن ۲۱ امتیاز و صحبت کردن ۱۸ امتیاز.
  • از اول ژانویه ۲۰۱۵، شرکت در امتحانCAEو کسب مجموع امتیاز ۱۶۹
 3. مدرک تحصیلی متقاضی می بایست جزو یکی از مشاغل مورد نیاز در لیست شغل های مورد نیاز دولت استرالیا باشد.
 4. داشتن اسپانسر ایالتی از یکی از ایالتهای استرالیا
 5. ارایه مدارک تحصیلی شغلی به یکی از مراکز ارزیابی شغلی تعیین شده، جهت اخذ تاییدیه لازم
 6. کسب حداقل ۶۰ امتیاز مطابق جدول امتیاز بندی مهاجرت به استرالیا .

 

اقامت دائم استرالیا از طریق ویزای ۴۸۹

متقاضیان مهاجرت به استرالیا که نتوانند از طریق ویزای ساب کلاس ۱۸۹ استرالیا یا ویزای ساب کلاس ۱۹۰ استرالیا امتیاز لازم را به دست آورند می توانند از طریق اقامت استرالیا از طریق ویزای ۴۸۹ جهت اخذ اقامت اقدام نمایند. در ویزای ۴۸۹ استرالیا، از طریق اسپانسر ایالتی برای اخذ اقامت استرالیا، یک ویزای موقت ۴ ساله از طرف دولت استرالیا به متقاضی اعطا می شود. پس از گذشت مدت ۲ سال از زندگی کردن در استان کم جمعیت مشخص شده متقاضی می تواند برای تبدیل وضعیت اقامت موقت خود به اقامت دائم اقدام نماید. همچنین متقاضی می بایست یکسال از زمان حداقل دو سال را به صورت تمام وقت در ایالت مشخص شده کار کند.

. متقاضیانی که در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا بوده و بر مبنای سیستم امتیاز بندی مهاجرت کاری به استرالیا، بتوانند حداقل ۶۰ امتیاز کسب نمایند، واجد اخذ این ویزا خواهند بود. در این ویزا۱۰ امتیاز به متقاضی به دلیل استفاده از یکی از ایالت های استرالیا به عنوان ایالت اسپانسر ،تعلق می گیرد.  با کسب حداقل ۵۰ امتیاز شخصی، متقاضی می تواند به مجموع ۶۰ امتیاز جهت درخواست اقامت دست یابد. در ویزای ۴۸۹ (اسپانسر ایالت خاص یا اسپانسر خانوادگی)، اگر فرد متقاضی اقوامی در یکی از مناطق کم جمعیت استرالیا داشته باشد و یا از لیست نیروی کار مناطق کم جمعیت واجد شرایط باشد، می تواند از ۱۰ امتیاز استفاده کند. بنابراین متقاضی با ۵۰ امتیاز شخصی، می تواند واجد شرایط اقدام شناخته شود. توجه کنید که اگر فامیل شما اسپانسر شماست احتیاجی به اسپانسرشیپ دیگری ندارید.

 

شرایط لازم برای اقامت استرالیا از طریق ویزای ۴۸۹:

 1. سن زیر ۴۵ سال در زمان ارسال دعوتنامه.
 2. دارا بودن مهارت زبان انگلیسی به شرح ذیل:
  • حداقل نمره ی ۶ در چهار مهارت آزمون آیلتس. سایر آزمون های معتبر معادل آیلتس در سیستم اداره مهاجرت استرالیا نیز مورد تایید است.
  • کسب حداقل امتیازات مورد نیاز در آزمون تافل: گوش کردن ۱۲ امتیاز، خواندن ۱۳ امتیاز، نوشتن ۲۱ امتیاز و صحبت کردن ۱۸ امتیاز.
  • از اول ژانویه ۲۰۱۵، شرکت در امتحانCAEو کسب مجموع امتیاز ۱۶۹
 3. مدرک تحصیلی متقاضی می بایست جزو یکی از مشاغل مورد نیاز در لیست شغل های مورد نیاز دولت استرالیا باشد.
 4. ارایه مدارک تحصیلی شغلی به یکی از مراکز ارزیابی شغلی تعیین شده، جهت اخذ تاییدیه لازم
 5. کسب حداقل ۶۰ امتیاز مطابق جدول امتیاز بندی مهاجرت به استرالیا